גלריה- מחוות 

מחווה לפיטר דויג
מחווה לפיטר דויג

Lapeyrouse wallk -לפי הציור אקריליק על בד 50X40

מחווה ללוסיאן פרויד
מחווה ללוסיאן פרויד

Girl reading - לפי הציור עפרונות אקווארל על נייר 34X42

מחווה לאדוארד הופר
מחווה לאדוארד הופר

Chop sewy - לפי הציור עפרונות אקווארל על נייר 48X42

מחווה לג'ורג'יה או'קיף
מחווה לג'ורג'יה או'קיף

The Black Iris על פי ציור אקריליק על בד 20X40

מחווה לג'ורג'יה או'קיף
מחווה לג'ורג'יה או'קיף

The Black Iris 3 על פי ציור אקריליק על בד 20X40